Oferta

W procesie wyceny może być określona wartość dla następujących celów:

· sprzedaż nieruchomości,
· zabezpieczenie wierzytelności kredytu,
· postępowanie spadkowe,
· podział majątku
· ubezpieczenie nieruchomości,
· skarbowo-podatkowe,
· opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne,
· podział nieruchomości,
· wykup mieszkania spółdzielczego,
· inne

Oferujemy również doradztwo w zakresie:

· negocjacji z Bankami w procesie restrukturyzacji kredytu,
· sporządzanie ugód z Bankami
· regulację stanów prawnych /przy spadkach, podziałach majątku, aportach/

Part of home interior. Pink sofa and green leave