Bo każda nieruchomość jest inna

Joanna Orłoś

     Wyceniamy, analizujemy, doradzamy.

Nasza oferta

Wycena nieruchomości

obrót nieruchomościami

artykuły

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzona dnia 07.07.2023r. odniosła się również do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium zostaje zlikwidowane na rzecz planów ogólnych. Przy czym zgodnie z tą nowelizacją, Art. 65. 1. z którego wynika, iż „Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r., i stosuje się do nich przepisy dotychczasowe”. A zatem art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami w aktualnym brzmieniu (pomijający studium), nie ma zastosowania do terenów na których studium nie wygasło. A zatem przy wycenie nieruchomości, studium nadal winno być brane pod uwagę.

#wycena #nieruchomości #rzeczoznawca #operat

Wyceniasz dla Banku !
Przeczytaj nowe przepisy 
➖ Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych nr 1 „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” przestał obowiązywać w dniu 9 września 2023r. ❗ mocą ustawy z dnia 8 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 25 sierpnia 2021 r. Poz. 1561).
➖ Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 05.09.2023r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688 i 1762) zawarło zamiennie w § 54 zapisy dotyczące określania wartości nieruchomości w związku z procedurą oceny zdolności kredytowej.
➖ Wprowadzony do Rozporządzenia § 54 znacznie skrócił obowiązujący dotychczas Standard, pozostawiając 4 punkty z dotychczasowych kilkudziesięciu.
 
#wycena #nieruchomości #rzeczoznawca #operat

Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz konsultacji?

Chętnie poszukamy nieruchomości w której chciałbyś mieszkać, pracować czy inwestować. Przeanalizujemy dla Ciebie stan prawny nieruchomości. Pamiętaj, że prezentacje nieruchomości nie są zobowiązujące. Nasza wiedza o nieruchomości oparta jest nie o oświadczenie właściciela ale o dokumenty które przeanalizowaliśmy z myślą o Twoim komforcie kliencie. Czy kupujesz, sprzedajesz, dzielisz majątek między małżonkami czy spadkobiercami, regulujesz stan prawny nieruchomości, czy potrzebujesz restrukturyzacji, to przeanalizujemy Twoją sytuację. A zatem zapraszamy !
Jesteśmy tutaj również po to aby służyć pomocą, nie tylko w zakresie doradztwa odnośnie zakupu czy sprzedaży nieruchomości, ale również wtedy gdy masz problem z wyceną nieruchomości. Szczególnie zapraszam adeptów sztuki wyceny, podpowiemy jak przygotować projekt operatu, jakich błędów uniknąć na egzaminie. Możemy przeprowadzić szkolenie w zakresie podstaw prawnych, nauczyć sprawdzać dokumenty do wyceny. Napisz, zadzwoń. Umówimy się na konsultacje.!

strona główna - zdjęcie 4