O firmie

Joanna Orłoś

Właściciel firmy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie uzyskała tytuł magistra prawa. W kolejnych latach ukończyła aplikację komorniczą a swoją wiedzę uzupełniła na Podyplomowym Studium Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami uzyskując uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego numer 3929 i licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami numer 12539. Zawód Rzeczoznawcy Majątkowego wykonuje od 2003 roku a Pośrednika od 2022 roku. Wiele lat związana z bankowością w obszarze windykacji i egzekucji oraz w procesie due dilligence nieruchomości skutecznie połączonych banków. W sektorze bankowym wieloletni specjalista do spraw oceny zabezpieczeń, wieloletnia praca dla Banków Spółdzielczych, Banku PKO BP i ING oraz współpraca z komornikami, notariuszami, kancelariami prawnymi i innymi uczestnikami rynku nieruchomości. Biegły sądowy od 2012 roku oraz aktywny członek przy Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych w tym wieloletni członek Rady Stowarzyszenia oraz nauczyciel zawodu od 2014r. Członek Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Swoją pracę traktuje z pasją.

Bo każda nieruchomość jest inna …

Zapraszam do współpracy

mgr Joanna Orłoś