Wycena Nieruchomości

Wycena nieruchomości polega na przygotowaniu przez Rzeczoznawcę Majątkowego autorskiej opinii w formie operatu szacunkowego, którego podstawą jest oszacowanie wartości praw do nieruchomości. Wyceny nieruchomości może dokonywać jedynie Rzeczoznawca Majątkowy posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe. „Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.” Należy pamiętać, że oszacowana w operacie wartość, nie jest ceną transakcyjną. Cena transakcyjna natomiast, uzależniona jest od umiejętnych negocjacji pomiędzy stronami i może opierać się na danych uzyskanych od Rzeczoznawcy.

strona wycena nieruchomości - zdjęcie 6