#Rzeczoznawcawterenie… a może jeszcze coś mogę dosłać ! (4)

To druga część opowieści o kompletowaniu dokumentów do wyceny nieruchomości. Poprzednio opisywałam ich organizację w sytuacji, kiedy klient nie jest zainteresowany współpracą, ponieważ to egzekucja, podział majątku, postępowanie upadłościowe czy inna wymuszona dla niego sytuacja. Dzisiaj, przybliżę jak to wygląda gdy klient jest np. w trakcie weryfikacji do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, w trakcie łączenia spółek (aport), w trakcie postępowania spadkowego czy w innej sytuacji gdzie sam wybiera Rzeczoznawcę do współpracy.
I tutaj pełna gotowość po stronie klienta, dokumenty przedstawiane są w ciągu kilku dni. I znowu wypisy, wyrysy, mapy, projekty, pozwolenia, dzienniki budowy, książki obiektów, akty notarialne… tylko tym razem są dostarczane na bieżąco.
Warto mieć przygotowaną listę, którą wysyłamy klientowi. Są one podobne jak w przypadku kupna/sprzedaży, ale są też inne, dodatkowe, których pośrednik nie wymaga ale do wyceny są konieczne.

💠 Klient : a jakie dokumenty Pani jeszcze dostarczyć ??
I tutaj pada magiczna odpowiedź prawników : TO ZALEŻY 😊

W przypadku :
🔶 domu mieszkalnego : wypis z rejestru gruntów łącznie z działką drogową, wypis z kartoteki budynków / lokali, mapę zasadniczą obejmującą wszystkie działki (NIE ewidencyjną), informację z MPZP lub decyzję WZ, pozwolenie na budowę z klauzulą prawomocności, kosztorys, dziennik budowy, projekt, decyzję podatkową, akt notarialny (szczególnie Darowizny),
🔶 lokalu : akt notarialny nabycia (szczególnie Darowizny), zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, przydział lokalu,
🔶 zabudowy przemysłowej : jak dla budynku mieszkalnego plus książki obiektów budowlanych, odbiory techniczne, ubezpieczenia, umowy najmu czy dzierżawy.
🔶 gruntu niezabudowanego : wypis z rejestru gruntów łącznie z działką drogową, mapę zasadniczą obejmującą wszystkie działki (NIE ewidencyjną), informację z MPZP lub decyzję WZ,

Nie jest to oczywiście pełny katalog dokumentów, których wymagam przy wycenie, ale zaliczam je do podstawowych. I mogę liczyć, że przy tego rodzaju wycenie na pewno je dostanę. Znów element zaskoczenia działa 🙂

Wiesz co możesz wyczytać z wymienionych wyżej dokumentów. ?
Choć każdy słyszał o tych dokumentach, nie każdy wie do czego one służą. I to postaram się przybliżyć w kolejnych publikacjach.

Zapraszam do współpracy.

zdjęcie z galerii pexels.com