Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości 05.09.2023r. cz.I

Duże zmiany !? czy tylko uporządkowanie tematów !!
Odczucia środowiska są podzielone.
Zmiana Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5.09.2023r. z mocą obowiązywania od 09.09.2023r. opublikowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w formie rozbudowanej i uszczegółowionej wzbudzi liczne komentarze. Mimo uwag kierowanych do Ministerstwa przez Organy Stowarzyszone, ustawodawca pozostał nieustępliwy. Uwzględnił kilka mało istotnych wniosków, jednak postulatów dotyczących nadmiernego uszczegółowienia warsztatu Rzeczoznawcy Majątkowego, nie zmienił. Po analizie zapisów Rozporządzenia w wersji obowiązującej, uważam, że co najmniej kilka kontrowersyjnych tematów zostało po prostu sformalizowanych i w znaczny sposób ułatwią mi pracę jako wykładowcy na praktykach organizowanych przy Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych (http://www.srm.com.pl/praktyki,m,mg,19). Rozporządzenie obejmuje teraz wytyczne, które poprzednio przekazywano jako „oczywiste zasady wyceny”. Spotykałam się z praktykantami, przekonującymi mnie do swoich interpretacji, jedynie słusznych, a ja nie miałam „twardych” argumentów w postaci Ustawy czy Rozporządzenia dla zbicia tych domniemań. Zwolenniczką Standardów nie jestem, ale są w nich Noty, które uznaję za tzw. zeszyty metodyczne i odnoszę się do nich w opracowaniach i właśnie do nich mogłam się odwoływać.
W aktualnym stanie prawnym będzie łatwiej !. Choć z doświadczenia wiem, że praktykanci długo będą pracować na starych przepisach i ze zdziwieniem posługiwali się nowymi 😊

Są jednak nowe zapisy Rozporządzenia, które w mojej ocenie są kontrowersyjne, naruszają dane wrażliwe i dostarczą argumentów Pełnomocnikom 😊.

Zapraszam do współpracy :😉